ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่าย


หากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถถูกระงับหรือถูกยกเลิกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ดังนี้
1. หากทราบว่านำสินค้านั้นไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น โดยทางตรงและทางอ้อม
2. ตรวจพบว่าโกงบริษัทฯ โดยวิธีการทางเทคนิคฯ ต่าง ๆ
3. นำสินค้าไป โพสต์ ในเว็บอันไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ ลามก อนาจาร เป็นต้น
4. หากตรวจพบว่ามีการพยายาม Hack เข้าแก้ไขข้อมูลตัวแทนจำหน่ายอันเกิดผลเสียแก่ทางบริษัทฯ จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม
5. พบว่ามีการขายตัดราคา นอกจากจะถูกยกเลิกรหัสตัวแทน ยังมีสิทธิ์ถูกฟ่องร้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด
ตามข้อกำหนดที่กล่าวมาทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ตัวแทนจำหน่าย ท่านนั้น ออกจากระบบ และจะไม่สามารถกลับมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อไปได้

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายกับเรา