เด็กและสตรีมีครรภ์ กลุ่มเสี่ยง ปัสสาวะติดเชื้อ แครนเบอร์รี่ ช่วยได้

เด็กและสตรีมีครรภ์ มีโอกาสที่จะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมากกว่าคนทั่วไป การทานแครนเบอร์รี่ เพื่อช่วยแก้ปัญหา ปลอดภัยหรือไม่ มาดูกัน