รู้ไหม? โรคข้อเสื่อม อยู่ใกล้ตัว กว่าที่คุณคิด

ปัญหาเรื่อง ข้อ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาป้องกันและดูแล ก่อนเสื่อม