กระเพาะปัสสาวะอักเสบ PACs ช่วยได้ ไม่ต้องใช้ยา

ปัสสาวะไม่ออก กินยาบ่อยๆ ทำให้เชื้อดื้อยา หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากแครนเบอร์รี่ ปลอดภัยกว่า